© Cs. Varga István

Üdvözlet az Olvasónak!

Lectori salutem! 1990-ben felkérést kaptam Bosák Nándortól, az egri teológia akkori rektorától, hogy vállaljam el az ars sacra tanítását az elsőéves teológusok számára. Egykori győri bencés diákként, dr. Nádasi Alfonz és dr. Bánhegyi Jób tanítványaként csak igent mondhattam a felkérésre.

A tanítva tanulás módszerét alkalmaztam és azokhoz fordultam, akiktől eddig is igen sok segítséget kaptam: egykori tanáraimhoz, barátaimhoz. Meghívtam Bánhegyi B. Miksa atyát Egerbe, hogy tartson előadást az ars sacra témaköréről. Segítségül hívtam Barsi Balázst, Korzenszky Richárdot, Kuklay Antalt és még néhány kutatót, akik az ars sacra területén is munkálkodtak. Így született meg, Büki Attila könyvkiadói jóvoltából 1994-ben meg is jelent a Szent művészet. Tanulmányok az ars sacra köréből.

Ennek irodalmi tematikájú folytatása a Szent művészet II. Fejezetek költészetünk szakrális vonulatából című tanulmánykötet. Munkámhoz nyújtott segítségükért köszönet illeti mindazokat az egykori egri teológus és főiskolai hittanár, valamint budapesti főiskolai tanítványaimat, szakdolgozóimat, akiknek tanítottam és akikkel együtt tanultam ezt a csodálatos szaktárgyat. Köszönet mondok Bánhegyi B. Miksa, Korzenszky Richárd, Barsi Balázs, Mikolai Vince, Kuklay Antal szíves segítségéért. Szívbéli köszönet illeti Rónay Lászlót, szakrális irodalmunk legkiválóbb tudósát sokoldalú és hathatós támogatásáért. A folytatás reményével köszönöm meg Radvánszky Anikónak azt két szemeszteren át tartó speciális kollégiumot, amelyet az ELTE TFK irodalmi tanszékén a „félig és majdnem elfelejtett költőkről” tartottunk. Ha az olvasók, főképpen pedig a magyartanárok megéreznek valamit abból az örömből, amely a Kölcsey Hymnusát, a Mária-kultuszt, Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László, Radnóti, Pilinszky, Fodor András stb. műveit értelmező irodalomtanárnak osztályrészül jutott, akkor munkám és igyekezetem nem volt hiábavaló.