SZENT  MŰVÉSZET

Fejezetek költészetünk
szakrális  vonulatából

Tartalomjegyzék

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Üdvözlet az Olvasónak
Ars sacra – szakrális költészet
„Isten, áldd meg a Magyart...”
Kölcsey Ferenc: Hymnus.
„Boldogasszony anyánk...”
A Mária-kultusz költészetünkben
„Egy nagy himnusz az egész Fertő tája”
Harsányi Lajos költészetéről
Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz
A költészet liturgiája
Sík Sándor: Sarlósboldogasszony
„Vadócba rózsát oltok...”
Mécs László költészetéről
Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld
„... Virrasztó éji felleg”
Radnóti  Miklós: Nem tudhatom...
„Dallama dübörgő botrobaj...”
A „sacrum”-ot kizáró „profanum”. Fodor András: Az ördög győzelme
Stravinsky: L' histoire du soldat
„Mindenség modellje, áll a templom”
A templom-motívum irodalmunkban
„Barát, barátság mindörökre.”
Pilinszky János: Szent Lator
Sík  Sándor: Tedeum