ÖSSZEFOGLALÓ

ELTE TFK EGRI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

2002. OKTÓBER 15-ÉN (KEDDEN)

Javasolt program. Indulás: Bp., Keleti pu.: 7,05.

Érkezés Egerbe: 9,11. (Fogadóbizottság és idegenevezetés: Cs. Varga István.) Séta az egri vasútállomástól a Líceumig, közben városnézés. (Vagy busszal két megállónyi utazás, fejenként 105 Ft-ért.)

9,45 –kor az EKF Irodalomtudományi Tanszék könyvtárának megtekintése.

DR. SZENTESI ZSOLT tszv. tanár úr rövid tájékoztatója.

10,00 – 11,30-ig: az EKF (Líceum) dísztermében DR. NAGY SÁNDOR tanár úr előadása GÁRDONYI GÉZÁRÓL. Azt követően Apor Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka című, Dobó Istvánról szóló regényes életrajzának könyvbemutatója. (Dobó István születésének 500., az egri diadal 450. évfordulóján.) Közreműködik: Gonda Zsigmond, a könyv kiadója, Hubai Gruber Miklós, Nagy Sándor, Cs. Varga István.

11,20-tól az egri Főegyházmegyei Könyvtár megtekintése. 

Bemutatja: DR. SURÁNYI IMRE főkönyvtáros.

12,30--14,00: Ebédidő.

14,00-kor gyülekezés a Dobó téren. Városnéző program .Séta a várhoz, az egri várkiállítás megtekintése. PATKÓS Attila művészettörténész tanár úrral.

VISSZAUTAZÁS: megfelelő időpontban indulás az egri várból a vasútállomásra, a buszpályaudvarra stb. Visszautazási lehetőségek: 17,11-kor indulás Egerből, 17,33-kor érkezés Füzesabonyba, ott átszállás a SAJÓ IC-re, amely Füzesabonyból 17,37-kor indul Budapestre, és 18,57-kor érkezik a Keleti pályaudvarra.

Egerből Bp.-re induló buszok: 15,45; 16,45; 17,40;17,45!

Eger imázsáról

(Vázlat. Erről szóban tájékoztattam a hallgatókat.)

Imageez a szó ma politizált asszociációt kelt, pedig csupán képről, városképről van itt szó. (Az angolos kiejtése, még mindig szokatlan.)

Nálunk dr. Pozder Péter készít Egerről, Eger imázsáról nagyszabású összegező tanulmányt, az alábbi tájékoztatást jórészt az ő kutatásainak eredményeiből állítottam össze. Keavin Lynch kezdett el foglalkozni a városképpel tudományosan a 60-as években, de az ő, és követői eredményei nehezen jutottak el hozzánk. Mi mindig mindenről elkésünk (Ady)

Image:

1. látás – egy város látvány szintje…

2. térképezett színt – utcák, terek – olvasni kell tudni a várost. (Pl. a lakótelep uniformizmus amiatt nehezen „olvasható”, nincsenek jellegzetes vonatkozási pontok, kiemelkedő helyek, viszonyítási lehetőségek…)

3. Fogalom szint: mi tartozik hozzá, mi asszociálódik nevének hallatára…

4. Szimbólum szint – Eger a magyar hazafiság, helytállás jelképe. A turáni átok itt megtört, összefogtak Dobó és vitézei, a várba menekült lakók…

Komplex szenzibilitás szintje: -- a város esszenciája miben foglalható össze.

A város auditív (zenei!) képe (térzene stb.) Kinetikus szintje: illatok, szagok.

nTudatosan tervezett IMAGE – nem statikus a város, a fejlődése különösen nem az. Régi elemek és új elemek ötvöződnek benne.

Eger imázsának kialakulása – Eger európai léptékű és értékű város!

Egyike Magyarország legszebb kisvárosainak, de tőlük jelentős mértékben eltér. A Mátra és Bükk kapuja az Eger patak völgyében. Nem nagysága, nem lakosságának száma, hanem különleges természeti, építészeti, történelmi és kulturális öröksége révén vált fogalommá a magyarság tudatában.

Jellegzetes elemek és idegen elemek! (amerikánus, nem ide illő dolgok…)

Térbeli kiterjedés – 8 jól elkülöníthető területe van Egernek. Változó fejlődés jellemző a városra és egyes részeire is.

-- 8 CD-ROM készült már Egerről, de mindegyik telis tele hibával… 

-- 4500 képeslapot dolgozott fel már Pozder Péter tanár úr, dékán, a földrajz tanszék vezetője.

-- Sok könyv jelent meg Egerről, főképpen a 19. és a 20. század fordulóján, a millennium idején, meg a létező szocializmus korszakában, de ezek olyanok is…

Ha 100 egrit, 100 idelátogat magyart, és 100 angol, németet stb. megkérdezünk.

Általában ez a kép alakul ki Egerről: 1. Az egri vár. 2. Dobó tér. 3. Minaret, 4. székesegyház. (Az egriek közül sokaknak az Érsekkeret, mert oda járnak pihenni, sétálni.) A magyaroknak a VÁR a legfontosabb. (Kivéve azokat, akinek a bor, meg a Szépasszonyvölgy) Náluk rendszerint így alakul a fontossági sorrend: a VÁR -- BIKAVÉR!

Eger imázsának felidézése általában meghatározó jelentőségű épületeivel történik, rendszerint az alábbi sorrendben: a Vár, Dobó tér, Eger völgyében a város, minaret, székesegyház, színház, vasúti pályaudvar. (Ez utóbbi az összeköttetést jelentette az országgal, főképpen pedig a fővárossal!) Általános iskolai könyvek: régóta szerepel Eger ezekben az iskolai könyvekben.

1. Püspökség 2. várvédelem története, az egri diadal. 3... egri nők. Gárdonyi és az egri várvédelem, győzelemEgri csillagok (Kitűnő címadás! Nem egyszerre született meg, míg kigondolta Gárdonyi…) Az 1960-70-es években kötelező lett az Egri csillagok az általános iskolában, 6. osztályban!

Gárdonyiig TINÓDI volt Eger és az egri vár kultuszának legfőbb forrása, aztán pedig Gárdonyi és remekműve vette át és tölti be mindmáig ugyanezt a szerepet. (Igaz, ő is sokat merített Tinódiból!)

2. Mintegy 900 alkotásban szerepel Eger – könyvben, versben stb. Az egri téma, az egri bor, diadal, nők stb. Az egri név – (Nem születhet mindenki Egerben, de kivívhatja az egri nevet! – mint Gárdonyi is!) Az egri vár 97 versben szerepel! Például Kálnoky László kései lírájában sokat foglalkozott Egerrel, még „kritizálva” is segített halhatatlanítani.

A költők verseiben Eger képe ragyogó… Nagytemplom, minaret, piac! (Ez utóbbi fontos városcentrum, a polgárváros központja – mindmáig!) Mai szimbólumok: színház, vasútállomás stb. Ma furcsa világgá válik, a nyugati kényelem, utánzatok… (Mac Donalds – a központban, maga körül takarít, de a termékeit a turisták városszerte szétszórják…) Ötvözött kultúra, múlt és jelen… tarkaság, az amerikanizálódás jelei is mutatkoznak…

A városkép felidézése: Vár, Dobó tér, nagytemplom, minaret stb. – a városi lét élettere, ünnepi színterek… -- Szépasszonyvölgy, a szórakozás színtere…

Az egri vár kultusza és az egyház

„Ebben a várban van most a maradék ország sorsa…”

Az egyház szerepe az egri vár kultuszának kialakulásában jelentős. Eger, az egri vár kultuszhely, zarándokhely, nemzeti kegyhely. A magyar királyság legnagyobb és legszebb temploma volt itt Szent István korában. A vár, a kálvária ma is a városkép meghatározótartozéka…
A legenda szerint Szent István a Királyszéke nevű hegyről nézte, hogyan építik Egert. (Távollátó volt, vagy pedig akkor is olyan ütemben dolgoztak, mint akit messzelátó pallér felügyel.)

A török kori küzdelmek – az egri vár és a vitézi élet a 16. század költészetében… TINÓDI jelentőségét sem értik sokan a jelenkorban. Monotonnak találják a szöveget, de elfeledkeznek arról, hogy ez énekel textus, amelyet a szép a dallammal együtt kell(ene) élveznünk és értelmeznünk.! A török alól felszabadult egri vár a kincstáré lett. Fokozatosan sikerült visszavásárolni az egri püspököknek…

Pyrker János érsek jelentős szerepe, az építés, a tudományok érseke volt: nemzeti zarándokhellyé akarta tenni az egri várat az 1830-as években. Casagrande készítette el a várbeli Szent János székesegyház romjain emelt Szent István szobrot. (Az 196-0-as évekre, a gyenge anyag (terméskő) miatt tönkrement, meg rossz emberek meg is rongálták, emiatt renoválni kellett. (1977-ben állították fel újra, a ma is látható szobrot.) Eredetileg festett szobor volt, azt hitték, a festék majd megvédi. Igen, de közben elfeledkeztek a szükséges újrafestésről, ezért ment tönkre…

A XX. század elején 2 ciszter tanár kezdte meg az ásatásokat. (Pataky Vidor) 1945 után: internálótábor volt az egri várban, majd pedig a katonaság fészkelte be magát. A korábbi emléktáblákat is úgy kellett előtalálni, még az emléktábláknak sem kegyelmezett a romboló idő.

A kultuszteremtő Gárdonyi – a XX. század elejétől döntően és igen kedvezően meghatározta Eger, az egri diadal és a Dobó-kultusz utóéletét. Regényének eredetileg különféle címet próbált kitalálni, végül már a címadása is telitalálatnak bizonyult: EGRI CSILLAGOK.

2002. OKTÓBER 15-ÉN az egri vasútállomáson a hangosbemondó ezekkel a háromszor elhangzó szavakkal köszöntötte hallgatóinkat:

„SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK EGERBEN AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK TANÁRAIT ÉS HALLGATÓIT.”