Minimum-- irodalom

a XX. századi magyar irodalomból, a II . szigorlatra.

Irányzatok a Nyugatot követően (1920-1945).

Szabó Dezső: Az elsodort falu, Feltámadás Makucskán; Kassák Lajos költői művei; Fülep Lajos: Nemzeti öncélúság; Nagy Lajos: Kiskunhalom; József Attila versei; Szabó Lőrinc versei, Tücsökzene, A huszonhatodik év; Illyés Gyula versei, Puszták népe, Kegyenc vagy Tiszták; Németh László esszéi, Gyász, Iszony, Villámfénynél vagy Galilei; Veres Péter: Számadás, Gyepsor; Sinka István versei; Kodolányi János novellái, Szép Zsuzska, Boldog Margit; Tamási Áron novellái, Ábel a rengetegben, Énekes madár; Gelléri Andor Endre novellái, Halász Gábor, Szerb Antal, Cs. Szabó László, Hamvas Béla esszéi.

Reményik Sándor, Tompa László, Áprily Lajos és Dsida Jenő versei az Erdélyi csillagok (Népszava Kiadó, 1988. Szerk.: Czine Mihály) kötetből. Kuncz Aladár: A fekete kolostor; Fábry Zoltán: A vádlott megszólal; Márai Sándor: Egy polgár vallomásai, Szindbád hazamegy, Halotti beszéd. Déry Tibor: Befejezetlen mondat, Niki, Képzelt riport...Szerelem; Radnóti Miklós versei, Naplója.

Megjegyzés! Ahol az olvasmányjegyzékben a „versei” szerepel, azon minimumként 25 verset értünk, ahol "novellái" fordul el, azon minimumként 5 novellát kell érteni, ahol pedig az "esszéi" megjelölés, azon minimumként az Esszépanoráma 1900-1944, I-III. (Szépirodalmi Kiadó, 1978.) kötetben szereplő írásokat kell érteni.(Szerk.: Kenyeres Zoltán) 

Minimum-szakirodalom:

¨A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Szerk.: Szabolcsi Miklós. Akadémiai Kiadó.1966. 211-228., 290-309., 332-407., 420-542., 585-598., 646-662., 

¨A magyar irodalom története. Szerk.: Klaniczy Tibor. Kossuth, 1985., javított kiadás, vonatkozó részek. 263-398.

¨Rónay László: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Vigilia, Bp. 1993. 244-282.

¨Vekerdi LászlóAz Iszony, Égető Eszter, Irgalom trilógia világa In: A sorskérdések árnyékában. (Új Forrás, 1997.)

¨Cs. Varga István: Szent művészet II.

¨A korszak legjelentősebb alkotóiról -- Kassák, József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Tamási Áron, Márai Sándor, Déry Tibor, Radnóti Miklós –minimum egy-egy szabadon választott monográfia.

¨Felhívom Hallgatóink figyelmét: különösen fontosak amemoriterek; a szabadon választható versek, strófák, verssorok stb. könyvnélküli tudása, értelmezése.

¨Ajánlom az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet TÁJÉKOZTATÓ (Szerk.: Kecskeméti Gábor, 1995.) című kiadványának vonatkozó részét 185-196;220-244.

Bp., 2001. szept. 10. 

Cs. VargaIstván

További információk: Dr. Cs. Varga István

Utoljára frissítve: 2001. szeptember 15.