Szemináriumi témakörök
az 1920-1945 közötti magyar irodalomból.

2001-2002-es tanév. I. félév.

1. A szemináriumi követelmények, témák, írásbeli és szóbeli feladatok megbeszélése.

2. Sík Sándor munkássága: költészete, irodalomtörténeti munkái, esztétikája, műfordításai.

3. József Attila költői fejlődése: a Szépség koldusától a Nagyon fáj című kötetig; a „késői” versekig.

4. A József Attila-kép változásai, utóélete, az utódköltők József Attilának dedikált versei. József Attila külhoni fogadtatása stb.

5. Szabó Lőrinc: Tücsökzene.

6. Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év.

7. Radnóti költői pályaképe. (A Radnóti külföldi fogadtatása.)

8. Radnóti Miklós: Napló.

9. Sinka István költészete, balladái.

10. Tamási Áron Ábel trilógiája és novellisztikája.

11. Németh László (megbeszélés alapján bármilyen téma választható.)

12. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai.

13. Egy szabadon választott témakör.

14. Az írásbeli szemináriumi (és évfolyam-) dolgozatok (szakdolgozat-részletek) értékelése. Érdemjegyek kialakítása.

Bp., 2001. szept. 10.

Cs. VargaIstván

További információk: Dr. Cs. Varga István

Utoljára frissítve: 2001. szeptember 15.