Előadási tematika

az 1920-1945 közötti magyar irodalomból. 2001-2002-es tanév. I. félév.

1. A tematika megbeszélése. A kötelező és ajánlott irodalom, szakirodalom jegyzéke az ELTE TFK könyvtárában található... A „doleo” motívum -- világirodalmi kitekintés (Jack London, Hemingway … Ady, Babits

2. A „doleo” motívum: Kosztolányi, Karinthy, Móra, Csáth Géza, Tóth Árpád.

3. Két nemzedék. Bíró Zoltán előadása. Két könyvének bemutatója.)

4. Babus Antal előadása: Németh László és Fülep Lajos – Németh László szovjetunióbeli útja.

5. Irodalmunk szakrális vonulatából: Sík Sándor munkássága, Mécs László, Harsányi Lajos költészete.

6. József Attila költői szintézise.

7. Szabó Lőrinc költői szintézise.

8. Radnóti költői fejlődése.

9. Sinka István lírája, balladaköltészete.

10. Ember- és lélekábrázolás Németh László regényeiben.

11. A drámaíró Németh László: Széchenyi, Galilei – Németh erdélyi drámahősei: Két Bolyai, Apáczai, Bethlen Kata… (Madarászné Marossy Ágnes előadása.)

12. Az esszéíró nemzedék, Halász Gábor, Szerb Antal, Bálint György, Cs. Szabó stb.

13. Kodolányi János életműve. Csűrös Miklós (ELTE) előadása.

14. A szlovákiai magyar irodalom: Fábry Zoltán, Győry Dezső.-- A vajdasági magyar irodalom: Szenteleky Kornél...

15. Az erdélyi magyar irodalom: Kós Károly, Dsida Jenő stb., Reményik stb. (Bertha Zoltán (Károli G. Ref. Egyetem.) összefoglaló előadása.)

Bp., 2001. szept. 10.

További információk: Dr. Cs. Varga István

Utoljára frissítve: 2001. szeptember 15.